Canadian Polish Millennium Fund

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

English version  
 

 
Nasza Działalność Podania o Stypendia Jak Przekazać Darowiznę Komunikaty Prasowe  
 

Strona Gł�wna

Historia

Donatorzy

Prezesi Fundacji

Kontakt


 

Rozdzial funduszy Raport Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrzescijanskiej 2021

TORONTO - listopad 2021r.-

W roku 2021 Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium rozdał $219,289.53 w różnych kategoriach.

Studenci uczelni wyzszych otrzymali $60.600 w formie bezzwrotnych stypendiów.

Organizacje polonijne otrzymały $38,400; biblioteki i wydawnictwa otrzymały $2,500; szkołom polskim przydzielono $4,800.

Stypendium w sumie $72,390 ufundowane przez inż. Z. Czaplińskiego upamiętniające przodków studentów walczących w szeregach Armii Krajowej w latach 1939-1946.

Przyznano stypendia im. hm. Barbary Głogowskiej i Mieczysława Stitskiego członkom Związku Harcerstwa Polskiego w sumie $1,250

Suma $24,349.53 z Funduszu płk. B. Orlińskiego podzielona została zgodnie z wolą testamentową na cztery organizacje/instytucje: Związek Harcerstwa Polskiego (działający pgk) w Kanadzie; Domu Seniora Wawel Villa; Instytut dla Dzieci Ociemniałych w Laskach, Polska; i studentom polskiego pochodzenia studiujących naukę pilotażu.

Suma $15,000 z Funduszu Jana Gregalisa podzielona została między czterech organizacjach/instytucjach: Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie (ZHP pgK), Archiwum i Muzeum Orlińskiego poświęcone polskim żołnierzom, Instytut Dzieci Niewidomych w Laskach w Polsce oraz na program University of Toronto Language Studies.

Dodatkowo, $941.85 przeznaczono na Domu Społecznej Opieki w Krzyżanowicach.