Canadian Polish Millennium Fund

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

 
Nasza Działalność Podania o Stypendia Jak Przekazać Darowiznę Komunikaty Prasowe  
 

Strona Gł�wna

Historia

Donatorzy

Prezesi Fundacji

Kontakt


 

PODANIE

POLONIJNE ORGANIZACJE, BIBLIOTEKI I WYDAWNICTWA 

w Kanadzie ubiegające się o pomoc finansową

Osoba składająca podanie zobowiązuje się do przysłania rozliczenia dotacji do Funduszu Wieczystego Milenium w danym terenie.

Fundusz Wieczysty Milenium stosuje następującą zasadę udzielania pomocy finansowej na książki i na wydawnictwa, opartą na niżej wymienionych kryteriach: 

        Tematy o Polonii lub organizacjach polonijnych w Kanadzie.

        Tematy og�lnopolonijne z podłożem historycznym np. wyw�z Polak�w na Syberię, przymusowa praca w Niemczech, itp.

        Nowe perspektywy (zwiaząne z Polonią) na tematy jeszcze nie poruszane lub dostatecznie niewyczerpane

        Publikacja musi być załączona do podania

 

 Podanie